Mgr. et Mgr. Alena Pikhartová Ph.D.

 

Mgr. et Mgr. Alena Pikhartová, Ph.D.

 

Vzdělání:

 

1993 – 2000 Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

 

Maturita z češtiny, angličtiny, němčiny a biologie

 

2000 – 2005 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

 

Titul Mgr. ve studijním programu psychologie – obor psychologie-speciální pedagogika (Diplomová práce Chození v osmé a deváté třídě)

 2003 - 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

 Titul Mgr. ve studijním programu psychologie – obor psychologie, specializace klinická psychologie (Diplomová práce Vliv stylu výchovy v rodině na volbu povolání studentů gymnázia)

 

 2006 – 2014 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

 Titul Ph.D. ve studijním programu psychologie - obor pedagogická psychologie (Disertační práce Mravní dimenze problematiky sňatku u mladých dospělých)

 

 Doplňující vzdělání:

 říjen - prosinec 2005 Kurz taneční a pohybové terapie (Focus, Ing. Mgr. Jana Špinarová-Dusbabková)

 

říjen 2005 - říjen 2006 Kurz neverbálních technik (arteterapie – Beate Albricht, body terapie – Jitka

Vodňanská, práce s tělem v krizi Yvona Lucká, muzikoterapie – Jitka Vodňanská, Matěj Lipský, relaxace –

Gabriela Langošová, techniky encounteru – Veronika Čermáková)

 

 únor 2011 – Seminář Montessori pedagogiky (Mgr. Lucie Černická)

 

září 2012 – kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování, FIE (PaeDr. Eva Váňová)

 

leden 2013 Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (Mgr. Pavla

Bubeníčková)

 

Praxe:

 

1996 - 2000 (jedenkrát týdně a v průběhu prázdnin) Vedoucí osob s mentálním postižením (Mgr. Aleš

Adamec)

 

2000 - 2001 (jedenkrát týdně) Vedoucí mladých skautů (dívky ve věku 11-15 let)

 

2001 - 2005 (jedenkrát týdně a letní tábor) Vedoucí mladých skautů (chlapci ve věku 6-12 let)

 

2000 - 2003 Vedoucí dětí na letním táboře (tábor pro civilní děti)

 

2002 - 2006 Člen týmu letního sebepoznávacího kurzu pro skauty (chlapci a dívky ve věku 17-27 let; kurz

FONS pod vedením Doc. Václava Břicháčka)

 

duben 2004 Praxe ve zdravotnickém zařízení pro drogově a alkoholově závislé (Psychiatrická léčebna

Bohnice, pavilon 33, Mgr. Markéta Habermannová, roz. Povolná)

 

květen 2004 Praxe v pedagogicko-psychologické poradně (Pedagogicko-psychologická poradna pro

Prahu 5, PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.)

 

říjen 2004 – březen 2005 Praxe v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (kpt. Mgr. Pavel Král)

 

únor 2006 – květen 2006 Praxe s handicapovanými lidmi, Německo (AWO Haus Spielberg Wohnhaus

fuer Behinderte, P. Walter, A. Koelmel, T. Sukale)

 

ak. rok 2012 – 2013 Výuka sociální a pedagogické psychologie pro DPS – SPPG na PedF UK v Praze

 

 

ak. rok 2013 – 2014 Testování čtenářských dovedností u dětí mladšího školního věku v rámci projektu

Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika, Pedagogická fakulta UK v Praze

 

ak. rok 2015 – 2016 Zdravotně sociální fakulta JČU v ČB, Ústav humanitních studií v pomáhajících

profesích – odborná asistentka

 

Koníčky:

Psychologie, psychoterapie, vzdělávání, literatura, kultura, cestování, cyklistika, skaut a naši tři synové

 

Témata:

Příprava na vstup do školy, učení se učit, sebepoznání, volba povolání, rodičovství, psychohygiena