NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ Nikola Bílá

Vzdělávání pro organizace pracující s rodinami a dětmi v NRP "šitá na míru", cílem je pochopení podstaty attachmnetu, vývojového traumatu a zařazení terapeutického rodičovství do výchovy.

 • Vývojové trauma a jeho důsledky
 • Terapeutické rodičovství v praxi
 • Škola a děti s poruchou attachmentu
 • Děti v náhradní rodinné péči a závislostní chování
 • Supervizní pobyt : Terapeutické rodičovství, Radíkov

________________________________________________________________________________________________      Ve spolupráci s fyzioterapeutkou a praktikem čínské medicíny Naďou Štěrbovou pořádáme semináře zaměřující se na pět období v roce dle čínské medicíny, a s ními související emoce z pohledu psychologie. Součástí programu jsou praktická cvičení, ochutnávka jídel podle čínské dietetitky a sebezkušenostní techniky. ________________________________________________________________________________________________  Ve spolupráci s Mgr. Petrou Davidovou realizujeme ucelený program vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Obsahem školení jsou následující témata:

 • Práce s třídním kolektivem
 • Diagnostika třídního kolektivu
 • Šikana - její šetření a řešení v úrovni školy
 • Krizové plány
 • Kazuistické semináře
 • Psychohygiena pro pedagogické pracovníky
 • Práce se stresem
 • Duševní zdraví dnešních dětí
 • Kompeltní program teambuildingových setkání

Vzdělávání je možno přizpůsobit potřebám a požadavkům organizace.Cena za 8 hodinové vzdělávání 15 000,-___________________________________________________________________________________________            Pobytový vzdělávací víkend pro rodiče dětí v NRP (24 hodin)

 • Radíkov
 • 11.-13.10.2024
 • cena za vzdělávání : 250,-Kč/hodinu
 • cena za ubytování: 400,-Kč/ osoba/noc
 • cena za hlídání dětí : 120,-kč/hodina
 • Po celou dobu programu je možnost využít hlídání dětí, pro které bude připraven program. Stravování je ve vlastní režii, (možnost využít kuchyň nebo dojet na jídlo do blízkých restaurací).
 • Lektoři: Nikola Bílá, Klára Hesounová Měkutová