CO NABÍZÍME

vzdělávání pro organizace pracující s rodinami a dětmi v NRP  problematika attachmentuterapeutické rodičovstvízpracování historie dítěte  výchovné strategii - proč klasické metody nefungujípodpůrné rodičovské skupinyvzdělávání pro školská zařízenípsychorelaxace , psychohygiena pro učiteletřídní klima