Mgr. Nikola Bílá

KVALIFIKACE

  • psycholog, terapeut
  • speciální pedagog – etoped, surdoped

  • učitel tělesné a pracovní výchovy s rozšířením na zdravotně postižené

 VZDĚLÁNÍ   

 2022 - Attachmentové centrum ATTA - Kurz terapeutického rodičovství

 2015- 2016 Terapeutických výcvik ASTRA-DDP, zaměřený na dg. a terapii attachmentu

 2009 – 2014 Sebezkušenostní výcvik - v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii

 2005 – 2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Psychologie

 1997 – 2003 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika

 1997 – 2004 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor TV a PV

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI V OBORU

2012 -  Soukromá psychologická praxe

2019 -  2021 Školní psycholog Gymnázium J. Hradec (částečný úvazek)

2011 - 2013 Speciální pedagog 6. ZŠ v J. Hradci, 2. ZŠ v J. Hradci

2011 - 2012 Odborná asistentka na ZSF JCU v Č. Budějovicích

2005 - 2011 Třídní učitelka ve třídě pro děti s autismem, MŠ, ZŠ a PrŠ J. Hradec

2004 - 2005 Speciální pedagog ve třídě pro děti s autismem, Speciální škola pro sluchově

postižené, Č. Budějovice

2002 - 2004 Odborná vychovatelka, Výchovný ústav Klíčov, Praha 9

1999-2001 Externí učitelka, anglická školka Bumble-bee (sportovní klub), Praha 6

1995-1997 Vychovatelka, Speciální škola pro děti s kombinovanými vadami, Praha 10

1994-1995 Učitelka plavání, Relax Vajgar, Jindřichův Hradec

 

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

  • Belgie, Sinth Truiden, studijní program ERASMUS, stáž v zařízení pro psychiatrické pacienty, 4 měsíce 2002

  • USA, Idaho- Sun Valley, Work and Travel, horský department, 3 měsíce 2001

  • Norsko, Arendal, studijní stáž, červenec 1998